KGW STARY WIELISŁAW

obrazek

KGW reaktywowano w 2003 roku. W 2019 roku wybrano nowy zarząd, który sprawuje władzę do dzisiaj. Przy kole działa zespół śpiewaczy „Śpiewanki ze Starego Wielisławia”. Reprezentują gminę i miejscowość na różnego rodzaju uroczystościach, wystawach. Zdobywają nagrody za wieniec dożynkowy lub są w czołówce. Reprezentowały gminę na wystawie Dolnośląskich Stołów Bożonarodzeniowych.Uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez gminę i lokalnie takich jak: stoły wielkanocne, kolędowanie gminne, dożynki, festiwalu twórczości ludowej, festynach.

Wyniki konkursu „Kotylion 3 – majowy”

W dniu 04 maja 2021 r. został rozstrzygnięty konkurs na „Kotylion 3 – majowy”. Jak zawsze nie zawiedliście nas, prac było mnóstwo.

Oto wyniki po ciężkim jak zawsze wyborze.

W kategorii dzieci do lat 6:

I miejsce Eliza Kastelik

II miejsce Jan Sujewicz

III miejsce ex aequo Liliana Gaweł, Łukasz Szkawarek

W kategorii szkoła podstawowa:

I miejsce Zuzanna Jakubiec

II miejsce Patryk Jakubiec

III miejsce Marika Kościółek

W kategorii młodzież powyżej 16 lat i dorośli:

I miejsce Maria Kurowska

II miejsce Zofia Czajka

III miejsce ex aequo Maria Bielecka, Lucyna Kołodziej

 

Nagrody dla zwycięzców osobiście przekazała pani Dyrektor Ewelina Ptak.