Skip to content

KONTAKT

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko
z siedzibą w Ołdrzychowicach Kłodzkich

57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie; ul. Kłodzka 20

NIP: 883-16-85-602, REGON: 000833438

 tel. 74 86 89 242, fax 74 86 89 372

Sekretariat – wew. 21
Instruktorzy – wew. 23
Dyrekcja  – wew. 24
Księgosość – wew. 25

e- mail: sekretariat@kultura.gmina.klodzko.pl

czynne od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 16.00

Dane rachunku bankowego:

numer rachunku: 68 9523 0001 0000 1036 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Kłodzku; 57-300 Kłodzko; pl. Chrobrego 4

Skip to content