obrazek

KGW reaktywowano w 2003 roku. W 2019 roku wybrano nowy zarząd, który sprawuje władzę do dzisiaj. Przy kole działa zespół śpiewaczy „Śpiewanki ze Starego Wielisławia”. Reprezentują gminę i miejscowość na różnego rodzaju uroczystościach, wystawach. Zdobywają nagrody za wieniec dożynkowy lub są w czołówce. Reprezentowały gminę na wystawie Dolnośląskich Stołów Bożonarodzeniowych.Uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez gminę i lokalnie takich jak: stoły wielkanocne, kolędowanie gminne, dożynki, festiwalu twórczości ludowej, festynach.

Polecamy: