„Wspólny mianownik czyli polsko- czeski rok muzyki, kultury i sztuki”

obrazek

Numer projektu: CZ.11.120/0.0/0.0/16_008/0001387

Termin realizacji: 01.02.2018 – 31.01.2019 r.

Kwota dofinansowania: całkowita 21 168,50 EUR, EFRR 17 993,22 EUR, budżet państwa – 1 058,42 EUR, wkład własny 2 116,86 EUR

W ramach realizacji projektu wyremontowano dwa pomieszczenia o powierzchni ok. 70 m2 w siedzibie OKSiR GK i zaadoptowano je na sale warsztatową: rękodzieła
i wokalną. Sale zostały wyposażone w stoły, krzesła, regały, sprzęt muzyczny i laptopa.

Działania kulturalne podczas projektu to zorganizowanie imprez po stronie polskiej takich jak: Cudawianki- czyli Słowiańska Noc Świętojańska,
PL- CZ Festiwal Pieśni Pielgrzymów, W Jednym Rytmie- PL/CZ konfrontacje taneczne, PL- CZ Noworoczny Koncert Gitarowy.

Również uczestniczono w imprezach organizowanych u Partnera Projektu: Sąsiedzkie Ostatki- zakończenie karnawału, Gwiazda Orientu, Bambifest, Dzień Muzyki.

Zrealizowano cykle warsztatów o tematyce: tanecznej, gitarowej, wokalno – instrumentalnej, ceramicznej dla uczestników z Polski i Czech. Została nawiązana współpraca między ośrodkami kultury będąca podstawą do kolejnych działań.