Skip to content

TURUSTYKA WIEJSKA

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko zajmuję się także pomocą w budowaniu oferty turystycznej w sołectwach na terenie Gminy Kłodzko, szczególnie tworzeniem wsi tematycznych oraz zagród edukacyjnych. Na terenie Gminy Kłodzko działają 4 wsie tematyczne, już posiadające ofertę dla turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych.

Co to jest wieś tematyczna? Wioska tematyczna – to kompleksowy projekt mający na celu ożywienie gospodarki wiejskiej poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z określonym produktem, usługą lub kulturą danego regionu. Miejscowość, której rozwój podporządkowany jest konkretnemu pomysłowi, stanowiący swoisty produkt turystyczny, wokół którego tworzone są sposoby na alternatywne dochody mieszkańców (Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wioska_tematyczna)

Gmina Wiejska Kłodzko oferuje turystom rownież zagrody edukacyjne. Co to jest zagroda edukacyjna? Zagroda edukacyjna – to oferta warsztatów edukacyjnych, oferowanych często w gospodarstwach agroturystycznych. Warsztaty dotyczą wybranego przez przedsiębiorcę tematu.

(oferty wsi tematycznych i zagród edukacyjnych w przygotowaniu)

Skip to content