Skip to content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.kultura.gmina.klodzko.pl jest Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko, reprezentowany przez dyrektora Ewelinę Ptak. Siedziba OKSiRGK mieści się w 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, ul. Kłodzka 20. Dane kontaktowe: tel. 74/ 86 89 242, e-mail: oksirgk@wp.pl.

2. Swoje wątpliwości oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy kierować go Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres iod@koptyra.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,

 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,

2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:

 • Imię i nazwisko,

 • adres e-mail,

 • numer telefonu,

 • ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego, bądź przesłane nam w plikach załączonych do późniejszej korespondencji,

3. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie jesteście profilowani.

4. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.

5. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom.

W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

 

PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą się u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.

3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.

4. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.

 

PRAWO DO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto macie Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

3. Przysługuje Państwu prawo żądania byśmy ograniczyli przetwarzanie waszych danych osobowych na czas sprawdzenia prawidłowości danych, bądź dochodzenia roszczeń.

4. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane do Państwa albo bezpośrednio innemu administratorowi w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że wyłączne dane na Państwa temat przetwarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie docx zawierających historię Państwa zapytań. Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, a więc w szczególności naszych porad lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej ponieważ nie jest ona przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).

5. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować do naszego biura na adres e-mail: oksirgk@wp.pl.

6. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

 

PLIKI „COOKIES”

1. Kiedy wchodzisz na strony naszej witryny, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.

2. Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności.

3. Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.

4. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.

5. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do Twoich zainteresowań.

6. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

7. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

 

JAK WYŁĄCZYĆ CIASTECZKA?

 • Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Skip to content