Skip to content

 

Droszków to wieś umiejscowiona w otoczeniu lasów.  Obok podstawowej działalności kulturalnej tematem przewodnim świetlicy są działania ekologiczne i przyrodnicze, wykorzystanie potencjału darów lasu, oraz historia leśnictwa w Polsce. W formie ekspozycji w jej najbliższym otoczeniu prezentowana jest zielona ściana, która należy do innowacyjnych eko-rozwiązań służących zwiększaniu terenów biologicznie czynnych i podnoszących bioróżnorodność. Ekspozycja ta pozwala na popularyzację jej idei wśród lokalnej społeczności.

 

Opiekunem świetlicy jest Halina Linke. 

Skip to content