KGW BIERKOWICE

obrazek

Koło Gospodyń Wiejskich działa od ponad 60 lat, przekazując tradycje ludowe i lokalne zwyczaje oraz zaspokajając potrzeby mieszkanek wsi i ich rodzin. Jego aktywność był niejednakowa w różnych okresach, ale osiem lat temu nastąpiło jej ożywienie. W grudniu 2018 r. KGW dokonało rejestracji w ARiMR, uzyskując osobowość prawną, dającą możliwość aplikowania o środki zewnętrzne. Obecnie KGW w Bierkowicach liczy 11 członkiń pod przewodnictwem Agnieszki Kudłacik. Wachlarz podejmowanych przez nie działań jest bardzo szeroki. Pani uczestniczą w porządkowaniu i upiększaniu swojej miejscowości w ramach gminnego konkursu „Piękna i aktywna wieś, reprezentują ją podczas dożynek, współtworzą sołecką imprezę „Święto kapusty” – współpracując z Sołtysem i Radą Sołecką. Wiele uwagi poświęcają pielęgnowaniu zwyczajów dobrej kuchni, w tym odwołując się do starych, sprawdzonych przepisów czy uczestnicząc w warsztatach kulinarnych. Kilka z nich opublikowały w książce pt. „Moje jedzenie – moje korzenie”powstałej w ramach innego projektu dedykowanego obszarom wiejskim.

Koło Gospodyń Wiejskich w Bierkowicach to także działalność na scenie- jako grupa śpiewacza „Słowianki” i grupa taneczna „Roksanki”. Śpiewając brały udział w każdej edycji Kolędowania w Wojciechowicach, Biesiady Kół Wiejskich w Krosnowicach, Festiwalu Pieśni Patriotycznych w Szalejowie Górnym i in. Występowały podczas XX Międzynarodowego Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych w Polanicy – Zdroju, XII Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w Wałbrzychu i wielu innych wydarzeniach. Jako zespół taneczny występowały m.in. na Festiwalu Inspirowanym Orientem w Ołdrzychowicach Kłodzkich, Inspiracjach Tanecznych w Międzylesiu. Brały udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Starszych „Senior dl Seniora” we Wrocławiu. Za swoją działalność były niejednokrotnie wyróżnione: zdobyły 1 miejsce na VII Dolnośląskim Przeglądzie Artystycznym „Zakręceni Seniorzy” w Ząbkowicach Śląskich, 1 miejsce podczas IX Prezentacji Zespołów Ludowych Ziemi Pogranicza „Róża Kłodzka” w Kudowie – Pstrążnej i 2 miejsce na XIII edycji imprezy.