masopust

W dniu 22 lutego 2020 r. polska delegacja uczestniczyła w czeskim Masopuście (ostatkach) w Bilej Vodzie. Wielką przyjemnością był udział w imprezie, a jeszcze większą zorganiozwana degustacja polskich potraw w postaci bigosu oraz karbinadli z zimeniaczkami i surówką. Naszym partnerom projektu bardzo smakowało. Wyjazd w ramach realizacji mikroprojektu „Poznajmy się od kuchni” o numerze rejestracyjnym CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002103. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Polecamy: