W dniach 03-04 lipca 2022r. w Długopolu-Zdrój w Dworze Elizy odbyły się warsztaty wokalne wraz z noclegiem dla grupy 120 osób z zespołów śpiewaczych z Gminy Kłodzko i Partnera Czeskiego. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „ Spotkanie Kultur Pogranicza polsko-czeskiego” zgodnie z działaniem „Festiwal Produktu Lokalnego i Rzemiosła Dawnego. Celem realizowanego projektu jest zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym.
W czasie pobytu zostały przeprowadzone warsztaty wokalne przez instruktorów posiadających odpowiednie kompetencje w osobach Katarzyny Mąki-Żelazko oraz Dominika Jarockiego.
 
Projekt pn. „ Spotkanie Kultur Pogranicza polsko-czeskiego” realizowany jest przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego i Współpracy Cz-P
Całkowite wydatki kwalifikowane : 22 805,00 EUR
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego : 19 384,25 EUR
Budżet Państwa : 1 140,25 EUR
Wkład własny : 2 280,50 EUR
Projekt projektu pn. „ Spotkanie Kultur Pogranicza polsko-czeskiego” jest współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Polecamy: